Apotek Helsingborg erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsovårdsprodukter för att främja lokalbefolkningens välbefinnande.

Apotek Helsingborg

Apoteket Kärnan – En Historisk Pärla i Helsingborg

Apoteket Kärnan är inte bara en byggnad med en rik historia, det är också ett byggnadsminne som speglar Helsingborgs förflutna. Belägen vid landborgens fot och på den södra sidan av Billeplatsen, står denna nyklassicistiska byggnad som ett minne från en svunnen tid.

Dess arkitektur, med vit puts och ett karakteristiskt mansardtak, är en blickfångare för både lokalbefolkningen och besökare.

 • Arkitektoniska Egenskaper
  • Stil: Nyklassicism
  • Fasad: Vit puts
  • Tak: Mansardtak
 • Historisk Signifikans
  • Status: Byggnadsminne
  • Plats: Billeplatsen, Helsingborg
Egenskap Detaljer
Arkitektonisk stil Nyklassicism
Byggnadsår 1800-talets slut
Byggnadsminnesförklaring År 1967
Placering Billeplatsen, Helsingborg
Kännetecken Vit puts, Mansardtak

Läget i Staden

Apoteket Kärnan ligger strategiskt placerat vid hörnet av Billeplatsen och Södra Storgatan, strax öster om den historiska Sankta Maria kyrka. Området är känt för sin charm och historia, och apotekets byggnad bidrar till kvarterets unika karaktär.

Byggnadens Utveckling

Byggnaden har genomgått flera förändringar sedan den först uppfördes 1813. Den ursprungliga delen, som vetter mot Södra Storgatan, var en gång i tiden både bostad och färgeri. Efter en förödande brand, omvandlades huset till apotek 1823 och fick sitt nuvarande namn, Apoteket Kärnan, år 1880. En expansion skedde 1882 för att möjliggöra större laboratorieutrymme, vilket var ett tecken på verksamhetens framgång.

Interiörens Historiska Värde

Under en omfattande renovering 1958-59 donerades den ursprungliga inredningen till Helsingborgs museum. Denna historiska inredning har återskapats på Fredriksdals friluftsmuseum, vilket ger besökare en unik inblick i apotekets historiska miljö. Denna gest av bevarande visar på vikten av att upprätthålla stadens kulturella arv. Denna artikel är även relevant för ämnet Hjärtat Apotek.

Apotekets Roll i Samhället

Apoteket Kärnan tjänade som en central punkt för medicinska behov i Helsingborg fram till 1974, då verksamheten flyttade till det nybyggda Helsingborgs lasarett. Under sin driftsperiod var det en viktig institution som bidrog till stadens hälsa och välbefinnande.

Renovering och Nutida Användning

En omfattande restaurering genomfördes 1997-98 där man bland annat återställde byggnadens fönster till sitt originalutseende. Idag fungerar den välbevarade byggnaden som kontorslokaler, vilket visar på en modern anpassning samtidigt som man bevarar det historiska värdet.Apotek Helsingborg erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter, med kompetent personal redo att ge råd och stöd.

Byggnadsminnets Betydelse

Apoteket Kärnan blev utsedd till byggnadsminne 1967, vilket understryker dess betydelse som en kulturell och historisk tillgång för Helsingborg. Detta skyddade status säkerställer att byggnadens karaktär och historia bevaras för framtida generationer.

Slutsats

Apoteket Kärnan är mer än bara en byggnad; det är en del av Helsingborgs själ och historia. Genom att bevara och nyttja denna pärla på ett ansvarsfullt sätt, kan staden fortsätta att fira sitt förflutna samtidigt som den blickar framåt. För både invånare och besökare står Apoteket Kärnan som ett levande monument över stadens rika medicinhistoria och arkitektoniska arv. Här finns en artikel på samma tema: Apotek Hjärta.