Prisökning i landet med cirka 3 %

Tidningen affärsvärlden har listat de svenska kommuner där priserna på hus stigit mest under det senaste kvartalet, totalt steg priserna med nästan 3 %.

Statistiska centralbyråns uppgifter baseras på månaderna juni, juli och augusti och visade en ökning i hela landet jämfört med de tre föregående månaderna. Också jämfört med samma period förra året har priserna stigit med nästan exakt samma procentenheter. Undersökningen baseras på landet samtliga 21 län och i alla utom ett av länen har det skett en stigning. De största ökningarna har landat på sju procent och det är i Västernorrlands län och i Västmanland. Bara i ett av Sveriges län har det inte skett någon ökning alls och det var i Blekinge, där låg priserna kvar på samma nivåer som innan.

I Eskilstuna och Falun var ökningen som störst räknat i kommuner, med 12 respektive 11-procentiga uppgångar. I de större regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö steg priserna relativt lite, bara 1-3 %. Den kommun med störst prisökning per år stod Karlskrona för, som redovisade en ökning på 12 procent. Andra kommuner visade däremot stora nedgångar, Luleå hade 11 procents minskning medan Varberg och Uddevalla följde med nedgångar på 10 respektive 8 procent. För den som vill köpa ett småhus någonstans i Sverige är snittpriset att betala cirka 3 miljoner kronor.