varfor-heter-det-apotek-1

Ordet "apotek" härstammar från grekiskans "apothēkē", som betyder förvaringsplats eller lager, vilket syftar på stället där mediciner förvaras och säljs.

Ordet ”apotek” kommer från grekiska ”apothēkē”, som betyder förvaringsplats eller lager, vilket syftar på stället där mediciner förvaras och säljs.

Ordet ”apotek” härstammar från det grekiska ordet ”apothēkē” som betyder förvaringsplats eller lager, vilket syftar på stället där mediciner förvaras och säljs.