Apotek Hässleholm erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service för att främja lokalbefolkningens hälsa.

Apotek Hässleholm

Grundandet av Hässle AB

År 1942 blev Hässle AB en del av det svenska läkemedelsföretaget Astra. Detta bolag hade sina rötter i Hässleholm och grundades av apotekaren Paul Nordström.

Ursprungligen etablerades företaget i Hässleholm, men det flyttades senare till Göteborg och Mölndal 1954.

Under sin verksamhetstid bidrog Hässle AB till utvecklingen av flera av Astras största försäljningsframgångar, däribland det banbrytande läkemedlet Losec.

Apotek Hässleholms Historiska Bidrag till Svensk Läkemedelsindustri

 • Grundande
  • Grundat av apotekaren Paul Nordström
  • Ursprunglig etablering i Hässleholm
 • Utveckling
  • Flytt till Göteborg och Mölndal 1954
  • Integration i Astra-koncernen
 • Produkter
  • Utveckling av läkemedlet Losec
  • Bidrag till Astras försäljning och framgång
Årtal Händelse
1942 Grundandet av Hässle AB i Hässleholm
1954 Flytt av verksamheten till Göteborg och Mölndal
Okänt Utveckling av läkemedlet Losec

Apotekaren Paul Nordström

Paul Gustav Nordström var en pionjär inom den svenska läkemedelsindustrin i början av 1900-talet. Efter att ha utbildat sig på apoteket Svanen i Lund och tagit farmacie studiosiexamen, började han sin karriär som en innovativ apotekare. Nordström var känd för att tillverka egna preparat, vilket var ovanligt vid den tiden då de flesta apotek sålde utlandsproducerade produkter. Han blev snabbt en respekterad figur inom branschen och omtalades som ”Pionjären” i apotekarsocietetens tidning Unicornis.

Tillverkning av Egna Preparat

Det var på apoteket Kärnan i Helsingborg år 1904 som Nordström började tillverka sitt första preparat, Ferrinol. Han utvecklade även det populära desinfektionsmedlet Auroform, som blev en storsäljare i svenska hem fram till 1950-talet. Dessa framsteg markerade början på en expansiv period för svensk läkemedelstillverkning, där Nordström spelade en central roll.

Apoteket och Läkemedelsfabriken i Hässleholm

År 1906 blev Nordström föreståndare för apoteket i Hässleholm, som senare skulle komma att kallas Kronan. Vid sidan om sitt arbete på apoteket grundade han en läkemedelsfabrik och kort därefter en vattenfabrik. År 1912 publicerade han en läkemedelskatalog med ambitionen att hans svenska läkemedel skulle konkurrera med de utländska. Läs mer om Apotek Skara här.

Expansion och Sammanslagning

År 1928 slogs läkemedelsfabriken och vattenfabriken samman till ”Apotekare Paul G Nordströms fabriker”. Produktionen ägde rum i en fabrik på Vattugatan i Hässleholm, som senare utvidgades. Denna fastighet skulle senare övertas av tidningen Norra Skåne och slutligen bli plats för Hässleholms kulturhus.

Relationen med Astra

Astra köpte 1913 rätten att licenstillverka 15 av Nordströms läkemedel. Denna rätt återkallades dock 1918 då kvaliteten på läkemedlen hade försämrats. Under världskriget hade Hässle tillgång till många värdefulla råvaror, vilket ledde till att Astra köpte upp verksamheten 1942 och integrerade den med det nyligen förvärvade företaget Tika, bildandes Hässle-Tika.Apotek Hässleholm erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig rådgivning för ditt välbefinnande.

Flytten från Hässleholm

När Nordström avled 1953 flyttades verksamheten från Hässleholm. Produktionen förlades till Södertälje, medan forskning och utveckling hamnade i Göteborg och Mölndal. Administrationen och laboratoriet placerades i en före detta korkfabrik som Astra övertagit. Delar av den kemisk-tekniska verksamheten stannade dock kvar i Hässleholm under namnet AB Tikamin, vilket senare blev Astra-Dinol.

Forskning och Utveckling

Under ledning av forskningschefen Ivan Östholm, som tjänstgjorde mellan 1954 och 1978, samarbetade Hässle AB med universitetsforskare för att driva forskningen framåt. Samarbetet med Göteborgs universitet och Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet ledde till framgångsrika projekt som betablockerare, kalciumantagonister och protonpumpshämmare, vilka alla hade en betydande inverkan på Astras utveckling. Läs artikeln om ämnet Apotek Helsingborg här.

Storsäljare och Nobelpristagare

Seloken och Losec är bara två exempel på läkemedel som utvecklades vid Hässle AB i Mölndal. Trots att bolaget var litet inom koncernen, hade det en stor inverkan på försäljning och innovation. Samarbetet med akademin var en viktig del av forsknings- och utvecklingsarbetet. Bland de framstående personerna som arbetade på bolaget fanns farmakologen och nobelpristagaren Arvid Carlsson, som bidrog till utvecklingen av det första SSRI-preparatet Zelmid (Zimelidin) i samarbete med Astra.