Apotek Kronan erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter med expertis och personlig service.

Apotek Kronan

Grundandet av Kronans Droghandel

Kronans Apotek har sina rötter tillbaka till 1907, då apotekaren Gustaf Bernström grundade Kronans Droghandel i Göteborg. Ursprungligen var verksamheten en del av apoteket Strutsen, som drevs av apotekaren Franz Martin Luth på 1700-talet.

Luths arbete med att balsamera kung Karl XII gav honom titeln Kunglig Hovapotekare och rätten att namnge sitt apotek till Apoteket Kronan.Det är denna historiska koppling som gav upphov till namnet som använts genom århundraden.

Historien och Utvecklingen av Kronans Apotek

Med en lång och stolt tradition har Kronans Apotek utvecklats genom åren och förblivit en viktig aktör på den svenska apoteksmarknaden. Från dess tidiga dagar som Kronans Droghandel till dagens moderna apotekskedja, har företaget anpassat sig till tiden och fortsatt att växa.

 • Historiska Händelser
  • 1907: Grundandet av Kronans Droghandel av Gustaf Bernström.
  • 1700-talet: Franz Martin Luth blir Kunglig Hovapotekare.
  • Namnet Apoteket Kronan etableras som en hyllning till kung Karl XII.
 • Utveckling och Expansion
  • Expansion av verksamheten genom åren.
  • Modernisering av apoteket för att möta kunders behov.
Årtal Händelse
1700-talet Franz Martin Luth blir Kunglig Hovapotekare.
1907 Grundandet av Kronans Droghandel i Göteborg.
2000-talet Kronans Apotek fortsätter att expandera och moderniseras.

Från Privat till Statligt Ägande

År 1959 förvärvades Kronans Droghandel av ett konsortium inom läkemedelsindustrin. Efter det svenska apoteksväsendets förstatligande 1971, fortsatte företaget med distribution av läkemedel, men nu till det statliga Apoteket AB. År 2002 blev finska Orion Corporation majoritetsägare och skapade Oriola Corporation, som noterades på Helsingfors fondbörs.

Avregleringen av Apoteksmarknaden

Med avregleringen av den svenska apoteksmarknaden 2009, fick Kronans Droghandel möjlighet att expandera kraftigt genom att köpa 170 apotek. Detta gjorde företaget till Sveriges tredje största apotekskedja. År 2013 genomfördes ett ytterligare steg i expansionen genom förvärvet av MedStop Apotek, vilket ledde till namnbytet till Kronans Apotek.

Samgåendet med Apoteksgruppen

År 2022 markerade en ny milstolpe i Kronans Apoteks historia när företaget och Apoteksgruppen gick samman och skapade ett nytt bolag under det gemensamma varumärket Kronans Apotek. Denna sammanslagning stärkte företagets position på marknaden avsevärt.

Varumärkes- och Namnändringar

I samband med omregleringen valde Kronans Droghandel att skilja på sin distributionsverksamhet och apoteksverksamhet genom att använda varumärkena KD Pharma och Kronans Droghandel respektive. Från 1 januari 2011 bytte KD Pharma namn till Oriola AB, efter sin största ägare, finländska Oriola Oy. År 2016 stärkte företaget sin position inom läkemedelsförsörjning till sjukvården genom förvärvet av Svensk Dos AB.
Läs mer om Apotek Borlänge här.

Utvidgningen av Apoteksnätverket

Kronans Droghandel Apotek AB, bildat i augusti 2009, förvärvade 171 apotek från Apoteket AB. Detta var en del av en process där det statliga bolaget styckades upp och såldes. Sedan november 2012 ägs bolaget helt av Oriola, med Hannes Hasselrot som VD från december 2021.

Marknadsandel och Expansion

Genom köpet av Medstop och den efterföljande sammanslagningen, ökade Kronans Apotek sin marknadsandel till cirka 21 procent, och antalet apotek växte till 290. Denna expansion var ett strategiskt drag för att stärka företagets närvaro i Sverige.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Kronan Apotek.

Sammanslagningens Resultat

Februari 2022 blev en vändpunkt då Oriola och Euroapotheca, ägaren till Apoteksgruppen, meddelade att de skulle gå samman i ett gemensamt holdingbolag. Den 3 oktober 2022 var sammanslagningen ett faktum, och beslutet togs att fortsätta under namnet Kronans Apotek, medan Apoteksgruppens varumärke skulle fasas ut.
Apotek Kronan erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter, med expertis och god service.

Kronans Apotek Idag

Kronans Apotek är idag en av de ledande aktörerna på den svenska apoteksmarknaden med cirka 515 apotek och en marknadsandel på ungefär 25 procent. Företagets tillväxt och utveckling speglar en dynamisk historia och en anpassningsförmåga till en ständigt föränderlig marknad.