Apotek Munkebäck erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service i Göteborg.

Apotek Munkebäck

Historien om Munkebäckstorget

Apotek Munkebäck – En Central Punkt i Kålltorps Hjärta

Munkebäckstorget har varit en central punkt i stadsdelen Kålltorp i östra Göteborg sedan det fick sitt namn år 1947. Namnet härstammar från Munkebäcken, som är ett äldre namn på Härlandabäcken, och förledet antyder en historisk koppling till munkar från Nya Lödöse. Torget har genom åren varit en viktig samlingspunkt för lokalbefolkningen och har utvecklats till att bli ett livligt handelsområde med en blandning av olika butiker och serviceinrättningar.

Viktiga Beståndsdelar vid Munkebäckstorget

 • Handelsområden
  • Butiker
  • Restauranger
  • Caféer
 • Serviceinrättningar
  • Apotek
  • Banker
  • Vårdcentraler
 • Kulturella inslag
  • Konstverk
  • Evenemang

Fakta om Munkebäckstorget

År Namngivet Historisk Koppling Stadsdel
1947 Munkar från Nya Lödöse Kålltorp

Apoteket Trasten – En Viktig Servicepunkt

Munkebäckstorget finner man Apoteket Trasten, ett apotek som spelar en viktig roll för områdets invånare. Det erbjuder inte bara mediciner och farmaceutisk rådgivning utan också en plats för människor att få tillgång till grundläggande hälsovårdsprodukter. Apoteket är omgivet av andra affärer och serviceinrättningar som bidrar till torgets attraktivitet.

Handel och Service på Torget

Handeln på Munkebäckstorget domineras av en stor Coop-butik, men utbudet är mångsidigt. Besökare kan även hitta en optikaffär, videobutik, restauranger, hårsalonger, pizzerior, kiosker och en fruktaffär. Denna mångfald av affärer gör torget till en central punkt för dagliga ärenden och socialt umgänge.
Liknande artikel Apotek Kronan.

Förändringar inom Vård och Omsorg

Tidigare fanns en vårdcentral som delade lokaler med mödravårdscentralen (MVC) och barnavårdscentralen (BVC) på torget, men den lades ned under 2004. Sedan dess har en ny vårdcentral etablerats vid Kaggeledstorget, medan BVC och MVC har tagit över de gamla lokalerna. Dessa förändringar har påverkat tillgängligheten till hälsovårdstjänster för invånarna i området.

Kommunikationer och Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är väl utbyggd vid Munkebäckstorget. Spårvagnslinjerna 1 och 5 stannar precis bredvid torget, och stombuss nr 17 har en hållplats bara ett hundra meter bort. För de som bor lite längre söderut finns även spårvagnslinje 3 vid hållplats Solrosgatan. Dessa transportmöjligheter gör det enkelt för invånare och besökare att ta sig till och från torget.

Munkebäcksgymnasiet och dess Flytt

Munkebäcksgymnasiet var tidigare en viktig del av området, lokaliserat strax norr om torget. År 2009 flyttades dock gymnasiet till Skånegatan och den ursprungliga skolbyggnaden revs för att ge plats åt ett nytt bostadsområde. Flytten av skolan har förändrat områdets karaktär och har bidragit till en ökad efterfrågan på bostäder i närheten av Munkebäckstorget.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Kronan Apotek.

Avslutade Kapitel och Framtida Utveckling

Under årens lopp har Munkebäckstorget bevittnat avslutandet av vissa verksamheter såsom SEB-bankkontoret som stängdes 2008. Trots dessa förändringar fortsätter torget att vara en viktig del av Kålltorps stadsbild. Med nya bostadsprojekt och affärsinitiativ ser framtiden ljus ut för området, som fortsätter att anpassa sig efter invånarnas behov och önskemål.
Apotek Munkebäck erbjuder personlig service och ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter för lokalsamhällets behov.