Apotek Hjärtat erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter, både i butik och online, för att främja kundernas välbefinnande.

Apotek Hjärta

Historisk Översikt

Apotek Hjärtat är en framstående aktör på den svenska apoteksmarknaden. Kedjan har sina rötter i en omvälvande period för branschen, då den svenska regeringen beslutade att avreglera apoteksmarknaden.

Detta ledde till att Apotek Hjärtat grundades år 2009 under namnet ApoPharm Holding AB av riskkapitalbolaget Altor.

I samband med starten förvärvade man 208 apotek från Apoteket AB, vilket utgjorde grunden för kedjans snabba expansion.

Viktiga Milstolpar

 • Grundande
  • År 2009 som ApoPharm Holding AB
  • Initiativtagare: Altor
 • Förvärv
  • 208 apotek från Apoteket AB
  • Lade grunden för expansion
 • Expansion
  • Snabb tillväxt på den svenska marknaden
  • Ökande antal apotek under varumärket

Fakta om Apotek Hjärtat

År Händelse
2009 Grundande av ApoPharm Holding AB
2009 Förvärv av 208 apotek från Apoteket AB
2009 – Nu Expansion och tillväxt av Apotek Hjärtat

Expansion och Tillväxt

Efter grundandet sattes höga mål för tillväxt. Ambitionen var att öppna minst 100 nya apotek inom de närmaste åren, en målsättning som snabbt började realiseras. Redan i maj 2010 förvärvades 32 apotek från Apotek1, och i april 2013 utökades kedjan ytterligare genom förvärvet av Vårdapoteket och dess 27 apotek. Dessa strategiska förvärv bidrog till att Apotek Hjärtat snabbt etablerade sig som en ledande aktör på marknaden.

Samgående med ICA Gruppen

Ett betydande kapitel i Apotek Hjärtats historia skrevs i november 2014, när ICA Gruppen, som drev konkurrenten Cura apoteket, förvärvade kedjan för hela 5,7 miljarder SEK. Året därpå slogs de båda apotekskedjorna samman under Apotek Hjärtats namn, en sammanslagning som ytterligare stärkte kedjans position på marknaden.
Denna artikel är även relevant för ämnet Hjärtat Apotek.

Apotek Hjärtats Ledning

Anna Monika Magnusson tog över som verkställande direktör den 1 september 2022 och leder nu kedjan in i en ny fas. Med en stark ledning och en tydlig vision fortsätter Apotek Hjärtat att vara en central spelare inom svensk hälso- och sjukvård.

Medarbetare och Kompetens

Med över 4 000 medarbetare, varav mer än hälften är farmaceuter, är Apotek Hjärtat inte bara en stor arbetsgivare utan också en viktig utbildningsplats för framtida farmaceuter. Personalen är kärnan i verksamheten, och deras expertis är avgörande för att kunna erbjuda kunderna professionell service och rådgivning.
Apotek Hjärtat erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter, både online och i sina många butiker över hela Sverige.

Apotek Hjärtats Samhällsengagemang

Apotek Hjärtat har visat ett starkt engagemang i samhällsfrågor, bland annat genom sitt partnerskap med Handelshögskolan i Stockholm. Som en av medlemmarna i högskolans partnerprogram bidrar Apotek Hjärtat finansiellt till högskolan och samarbetar nära inom områden som forskning och utbildning.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Apotek Huskvarna.

Apotek Hjärtats Framtid

Med en stark historia av tillväxt och utveckling ser framtiden ljus ut för Apotek Hjärtat. Genom fortsatt expansion, innovation och ett starkt kundfokus strävar kedjan efter att fortsätta vara en ledande kraft inom apoteksbranschen i Sverige.