Apotek Vallentuna erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service för ditt välbefinnande.

Apotek Vallentuna

Från Krog till Apotek – En Historisk Översikt

Hammarby gamla apotek har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet, då det på platsen fanns en krog. Under 1770-talet var platsen känd under namnet Pickhus, och den gamla krogstugan stod kvar fram till början av 1900-talet.

Området där Hammarby gamla apotek ligger har varit en central punkt i Vallentuna, en mötesplats där vägar korsades och människor samlades.

Hammarby Gamla Apotek – En Historisk Pärla i Vallentuna

Hammarby gamla apotek är inte bara en historisk byggnad utan även en symbol för Vallentunas utveckling. Det som en gång var en enkel krog har omvandlats till en viktig institution som betjänat samhället med medicinska tjänster och produkter.

 • Historisk tidslinje
  • 1600-tal: Platsen används som krog
  • 1770-tal: Känd som Pickhus
  • 1900-tal: Omvandling till apotek
 • Viktiga funktioner
  • Mötesplats för lokalbefolkningen
  • Centrum för handel och kommunikation
  • Medicinska tjänster till samhället
Period Användning
1600-talet Krog
1770-talet Pickhus
1900-talets början Apotek

Apotekets Guldålder

Med ankomsten av järnvägen och expansionen av stationssamhället Upplands Väsby, öppnades ett apotek på platsen i mitten av 1860-talet. Detta var en tid då apoteket inte bara var en plats för mediciner utan också en social samlingspunkt och en symbol för samhällets framsteg. Hammarby gamla apotek tjänade lokalbefolkningen fram till 1967, då det flyttade från sin historiska plats.

En Kulturell Mötesplats

Efter att apoteket stängde sina dörrar, blev byggnaden en kreativ oas för konstnärer och konsthantverkare. Kommunen såg till att det historiska arvet bevarades genom att upplåta byggnaden för kulturella ändamål. Hammarby gamla apotek har sedan dess inrymt Picchus Café, en konstnärsateljé och en plats för en instrumentmakare, vilket visar på dess mångsidiga användning genom åren.

Runstenen vid Hammarby Gamla Apotek

Inte bara byggnaden i sig, utan även dess omgivning, är av historisk betydelse. Vid Hammarby gamla apotek står runstenen Upplands runinskrifter 277, vilket ytterligare förstärker platsens historiska värde. Denna runsten är ett viktigt kulturminne som ger en inblick i regionens forntida historia. Läs artikeln om ämnet Apotek Kronprinsen här.

Det Oupplärade Mordet 1913

Den 1 december 1913 inträffade en tragisk händelse då apotekaren Johan Hallbergsson mördades med ett knivhugg i bröstet av en okänd gärningsman. Händelsen, som ägde rum i farstun till apoteket, lämnade också apotekarfamiljens hembiträde Ebba svårt skadad. Mordet förblev ouppklarat och har lagt till en mörk sida i apotekets annars så rika historia.Apotek Vallentuna erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter, med expertis och service i fokus.

Apotekets Roll i Nutid

Idag är Hammarby gamla apotek en viktig del av Vallentunas kulturarv. Platsen är en påminnelse om den tid då apoteket spelade en central roll i samhällets hälso- och sjukvård. Trots att det inte längre fungerar som ett apotek, fortsätter byggnaden att vara ett landmärke och en symbol för områdets historiska betydelse.

Bevarande och Framtid

Det finns en stark strävan att bevara Hammarby gamla apotek för framtida generationer. Byggnaden och dess omgivning är en del av Upplands Väsbys och Vallentunas kulturarv och det finns en medvetenhet om vikten av att underhålla och skydda dessa historiska platser. Initiativ för att bevara och främja platsen tas kontinuerligt för att säkerställa att dess historia inte glöms bort. Här finns en artikel på samma tema: Apotek Malmö.

Att Besöka Hammarby Gamla Apotek

För den som är intresserad av lokalhistoria och kultur är Hammarby gamla apotek en fascinerande destination att besöka. Platsen erbjuder en unik inblick i Upplands historiska landskap och ger besökare möjligheten att uppleva en del av Sveriges farmaceutiska historia. Med dess charmiga café och kreativa ateljéer är det ett perfekt utflyktsmål för både historieintresserade och konstälskare.