Apotek Stockholm erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter för att främja stadens invånares välbefinnande.

Apotek Stockholm

Apotekens Framväxt i Huvudstaden

Historiska apotek i Stockholm utgör en fascinerande del av stadens medicinska och kommersiella historia. Från det första apoteket som öppnades 1575, har apoteksverksamheten i Stockholm utvecklats och anpassats till samhällets behov.

Under 1600-talet etablerades nio apotek, främst i Gamla stan, vilka tjänade stadens växande befolkning. Under de följande århundradena fortsatte antalet apotek att öka, med ytterligare apotek som tillkom på 1700- och 1800-talen.

  • Huvudpunkter i Apotekens Historia
    • Första apoteket öppnades år 1575
    • Nio apotek etablerades under 1600-talet
    • Placering främst i Gamla stan
    • Expansion under 1700- och 1800-talen
Århundrade Antal Nya Apotek Noterbara Apotek
1600-talet 9 Apoteket Korpen, Apoteket Morianen
1700-talet Ospecificerat Apoteket Enhörningen, Apoteket Svanen
1800-talet Ospecificerat Apoteket Lejonet, Apoteket Ugglan

Apotekens Gyllene Era

Mellan åren 1900 och 1950 skedde en betydande expansion av antalet apotek i Stockholm, från 20 till 56. Denna tillväxt återspeglar en epok då apoteksverksamheten var hårt reglerad av myndigheterna. Geografisk placering, apoteksnamn och sortiment kontrollerades strikt, och ett apoteksprivilegium var nödvändigt för att få driva ett apotek. Detta system kvarstod fram till Apoteksbolagets grundande 1971.

Bevarade Historiska Apotek

Få av Stockholms historiska apotek har bevarat sin ursprungliga officininredning. Bland dessa märks apoteken Korpen, Ugglan och Storken. Apoteket Ugglan, beläget vid Drottninggatan 59, är ett av Sveriges äldsta och har varit verksamt i över 210 år. Apoteket Storken anses av Riksantikvarieämbetet vara det mest värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel.

Statligt Ägande av Kulturhistoriska Apotek

I samband med avregleringen av apoteksmarknaden 2009, beslutades att fyra apotek av kulturhistoriskt värde skulle förbli inom det statligt ägda Apoteksbolaget. Två av dessa, Korpen och Storken, är belägna i Stockholm och fortsätter att vara viktiga landmärken för stadens apotekshistoria.Apotek i Stockholm erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter, med expertrådgivning för ditt välbefinnande.

Apotekarsocietetens Museum

För den som är intresserad av apotekens historia finns Apotekarsocietetens museumWallingatan i Stockholm. Museet, som öppnade 1985, hyser föremål från Sveriges äldsta apotek och erbjuder en unik inblick i apotekskonstens utveckling. Läs även artikeln Apotek Karlskrona.

Apoteksverksamhetens Tidiga Dag

Medeltida munkar var de första i Sverige att känna till och använda läkande örter. Under 1400-talet började apotekare, ofta med utländsk bakgrund, att etablera sig i Stockholm. Under Gustav Vasas belägring av staden 1521, anlitades utländska apotekare för att bistå med medicinsk hjälp.

Privilegiesystemets Roll

Privilegiesystemet var avgörande för etableringen av Stockholms äldre apotek. Ett apoteksprivilegium kunde vara personligt eller säljbart och var en förutsättning för att få öppna och driva ett apotek. Denna praxis möjliggjorde en kontrollerad tillväxt av apoteksnätverket i Stockholm.

Reglering av Apoteksmarknaden

Regleringen av apoteksmarknaden innebar att Medicinalstyrelsen bestämde allt från apotekens namn till deras geografiska läge. Apotek som Hvita Björnen och Enhörningen fick strikta instruktioner om var de fick etablera sig för att säkerställa en jämn fördelning av apotek i stadens olika delar.

Historiska Apoteks Nuvarande Placering

Trots att många av de historiska apoteken inte längre ligger på sin ursprungliga plats, återfinns de flesta i närheten av där de en gång öppnade. Exempelvis har Vita Björn sina lokaler på Östermalm och Storken, med sin praktfulla inredning från 1899, ligger fortfarande på samma adress sedan dess öppning 1898.

Apoteksbolagets Bildande

I mitten av 1950-talet väcktes tanken på att förstatliga Sveriges apotek, en debatt som pågått en längre tid. Ett skäl var införandet av en ny sjukförsäkring där staten skulle stå för en stor del av läkemedelskostnaderna. År 1970 bildades Apoteksbolaget, vilket fick monopol på detaljhandel med läkemedel och markerade en ny era i svensk apotekshistoria. Här finns en liknande artikel på samma tema: Apotek Kungälv.