Hjärtat Apotek är känt för sin personliga service och breda sortiment av hälsoprodukter och läkemedel, tillgängligt både online och i butik.

Hjärtat Apotek

Historia och Grundande av Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat är en framträdande aktör på den svenska apoteksmarknaden. Kedjan grundades år 2009 under namnet ApoPharm Holding AB av riskkapitalbolaget Altor.

I och med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden, förvärvade bolaget 208 apotek från Apoteket AB.Detta var startskottet för en expansiv utveckling, där bolaget uttryckte ambitionen att öppna ytterligare minst 100 nya apotek.

Viktiga milstolpar i Apotek Hjärtats historia

  • Grundande: Apotek Hjärtat grundades 2009 som ApoPharm Holding AB.
  • Expansion: Efter förvärvet av 208 apotek, planerades för att öppna minst 100 nya.
  • Omregleringen: Omregleringen av apoteksmarknaden var en katalysator för bolagets tillväxt.

Tabell över Apotek Hjärtats utveckling

År Händelse Antal Apotek
2009 Grundandet av ApoPharm Holding AB 0
2009 Förvärv av 208 apotek från Apoteket AB 208
2009-2019 Expansion och öppnande av nya apotek Över 300

Expansion och Tillväxt

Expansionen tog fart när Apotek Hjärtat öppnade sina första apotek under eget namn den 8 februari 2010. Tillväxtstrategin inkluderade även förvärvet av andra apotekskedjor, såsom Apotek1 och Vårdapoteket, vilket ytterligare stärkte deras position på marknaden. Dessa strategiska drag bidrog till att Apotek Hjärtat snabbt blev en av de ledande aktörerna i branschen.

ICA Gruppens Förvärv

I en betydande affärstransaktion förvärvades Apotek Hjärtat av ICA Gruppen i november 2014 för en summa av 5,7 miljarder SEK. ICA Gruppen, som vid tiden också drev apotekskedjan Cura apoteket, valde att slå samman de två kedjorna under namnet Apotek Hjärtat. Denna sammanslagning innebar inte bara en utökning av verksamheten utan även en integration av ICA:s varumärke i Apotek Hjärtats profil.

Verksamhet och Tjänster

Med över 400 apotek över hela Sverige och en omsättning som gör dem till Sveriges största apotekskedja, erbjuder Apotek Hjärtat ett brett sortiment av läkemedel och hälsorelaterade produkter. Kedjan är känd för sin höga tillgänglighet och service, där kunder kan få rådgivning och stöd av kvalificerade farmaceuter.

Arbetsgivare och Kompetens

Som arbetsgivare har Apotek Hjärtat över 4 000 medarbetare, varav mer än hälften är farmaceuter. Detta understryker företagets fokus på expertis och kvalificerad personal. Ledningen av bolaget har skiftat genom åren, och sedan 1 september 2022 är det Anna Monika Magnusson som innehar rollen som verkställande direktör.
Hjärtat Apotek erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter, både online och i sina välbesökta butiker.

Samhällsengagemang och Partnerskap

Förutom sin kärnverksamhet är Apotek Hjärtat även engagerat i samhällsfrågor och utbildning. Företaget är en av Partners i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram, där de bidrar finansiellt och samarbetar nära med högskolan i frågor rörande forskning och utbildning.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Apotek Huskvarna.

Utblick och Framtid

Apotek Hjärtats framtid ser ljus ut med en stark position på marknaden och en fortsatt ambition att växa och utvecklas. Med en solid grund i både det fysiska och det digitala landskapet, strävar de efter att fortsätta vara en ledande aktör inom apoteksbranschen och en pålitlig partner för sina kunders hälsa och välbefinnande.
Läs även artikeln Kronans Apotek Umeå.