Kronans Apotek i Göteborg erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service för ditt välbefinnande.

Kronans Apotek Göteborg

Kronans Apotek Göteborg – En Historisk Resa Genom Tiden

Kronans Apotek har sina rötter i Göteborg, där apotekaren Gustaf Bernström grundade företaget år 1907 under namnet Kronans Droghandel. Detta var en tid då apotekarskrået var starkt och apoteket spelade en viktig roll i samhällets hälso- och sjukvård.

Kronans Droghandel utvecklades genom åren och blev en central aktör på den svenska läkemedelsmarknaden.

 • Grundande
  • Grundat av Gustaf Bernström
  • År 1907
  • Ursprungligt namn: Kronans Droghandel
 • Utveckling
  • Viktig roll i samhällets hälso- och sjukvård
  • Central aktör på den svenska läkemedelsmarknaden
Årtal Händelse
1907 Grundandet av Kronans Droghandel av Gustaf Bernström i Göteborg
1900-talet Expansion och utveckling till en viktig aktör på läkemedelsmarknaden

Apoteket Strutsen och dess Historiska Betydelse

Redan på 1700-talet fanns det ett apotek i Göteborg som skulle komma att ha en koppling till Kronans Apotek. Apoteket Strutsen drevs av apotekaren Franz Martin Luth, som efter att ha levererat ingredienser till balsameringen av kung Karl XII, fick rätten att kalla sitt apotek för Apoteket Kronan. Denna händelse är en del av den långa och fascinerande historien som ledde fram till dagens Kronans Apotek.

Från Kronans Droghandel till Oriola Corporation

Under 1900-talet genomgick Kronans Droghandel flera förändringar. Efter att ha köpts upp av ett konsortium ägt av läkemedelsindustrin år 1959, blev det en del av det större företaget Oriola Corporation, som noterades på Helsingfors fondbörs. Trots förstatligandet av apoteksväsendet år 1971, fortsatte Kronans Droghandel med sin verksamhet och blev en viktig distributör av läkemedel.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Apotek Kungälv.

Expansionen efter Apoteksmonopolets Upphävande

Efter upphävandet av apoteksmonopolet år 2009, öppnades nya möjligheter för Kronans Droghandel. Företaget kunde expandera kraftigt och blev snabbt Sveriges tredje största apotekskedja med över 300 apotek runt om i landet. Denna expansion markerade en ny era för företaget och stärkte dess position på marknaden.
Kronans Apotek i Göteborg erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter med kunnig personal redo att ge råd.

Samgåendet med MedStop och Namnbytet

År 2013 tog Kronans Droghandel ett stort kliv framåt genom att köpa upp MedStop Apotek. I samband med detta bytte kedjan namn till Kronans Apotek, ett namn som idag är välkänt bland svenska konsumenter. Detta köp och namnbyte var strategiskt för att ytterligare stärka varumärket och dess närvaro på marknaden.

Kronans Apotek och Apoteksgruppen Slår Sig Samman

Under 2022 tog Kronans Apotek ett betydande steg genom att slå sig samman med Apoteksgruppen. Det nya bolaget fortsatte under det gemensamma varumärket Kronans Apotek, vilket innebar att två av landets apotekskedjor nu arbetade under samma flagg. Sammanslagningen bidrog till att stärka företagets position på den svenska apoteksmarknaden.

Kronans Apotek Idag

I dagsläget består Kronans Apotek av cirka 515 apotek och har en marknadsandel på ungefär 25 procent. Efter övertagandet av Apoteksgruppen har kedjan cementerat sin ställning som en av de ledande aktörerna på den svenska apoteksmarknaden, och fortsätter att vara en viktig del av svenskarnas vardag när det gäller hälsa och välbefinnande.
Denna artikel är även relevant för ämnet Apotek Stockholm.