För att jobba på apotek krävs farmaceutisk utbildning, god serviceförmåga och kunskap om läkemedelshantering.

Vad krävs för att jobba på apotek

Utbildning och Certifiering

För att få jobba på ett apotek är det första och kanske mest grundläggande kravet en relevant utbildning. I många länder måste man ha en farmaceutexamen, vilket innebär att man har studerat på universitetet i flera år.

I Sverige krävs det att man är antingen receptarie eller apotekare för att få dispensera läkemedel.Dessa utbildningar är på 3 respektive 5 år.Det finns även apotekstekniker, en yrkesgrupp som stödjer farmaceuterna och som ofta har genomgått en kortare yrkesutbildning.

 • Receptarie
  • Universitetsutbildning på 3 år
  • Behörighet att dispensera vissa läkemedel
 • Apotekare
  • Universitetsutbildning på 5 år
  • Full behörighet att dispensera läkemedel
 • Apotekstekniker
  • Kortare yrkesutbildning
  • Stödjer farmaceuter med läkemedelshantering
Yrke Utbildningslängd Behörigheter
Receptarie 3 år Dispensera vissa läkemedel
Apotekare 5 år Full behörighet att dispensera läkemedel
Apotekstekniker Kortare yrkesutbildning Stödjer farmaceuter

Praktisk Erfarenhet

Förutom formell utbildning är praktisk erfarenhet också av stor vikt. Många utbildningar inkluderar praktik, även känd som LIA (Lärande i Arbete) eller APL (Arbetsplatsförlagt lärande), där studenter får möjlighet att arbeta på ett apotek under övervakning. Detta ger en inblick i yrkets praktiska aspekter och hjälper till att utveckla viktiga färdigheter som kundservice och läkemedelshantering.

Kunskaper inom Läkemedel och Hälsa

En apoteksanställd måste ha omfattande kunskaper om läkemedel, deras användning, biverkningar och interaktioner med andra läkemedel. Det är också viktigt att ha en bra förståelse för allmän hälsa och sjukdomar för att kunna ge korrekta råd och information till kunderna. Fortbildning är en del av yrket, eftersom nya läkemedel ständigt utvecklas och godkänns för användning.

Kommunikationsförmåga och Kundservice

Kommunikationsförmåga är avgörande i apoteksarbete. Det är viktigt att kunna förklara komplex information på ett sätt som är lättförståeligt för kunderna. Dessutom krävs det en hög nivå av kundservice eftersom man kommer i kontakt med människor som kan vara sjuka eller oroliga. En god förmåga att lyssna och empati är nyckelkomponenter för att kunna ge bra service och stöd.
Här finns en artikel på samma tema: Apotek Malmö.

Administrativa Färdigheter

Apotekspersonal måste även hantera en del administrativa uppgifter. Dessa kan inkludera lagerhantering, beställning av varor, hantering av recept och kassaservice. God organisatorisk förmåga och noggrannhet är viktigt för att säkerställa att apoteket fungerar effektivt och att kunderna får rätt läkemedel.
Liknande artikel Apotek Lund.

Lagstiftning och Etik

Det är viktigt att förstå och följa de lagar och regler som styr apoteksverksamhet. Detta inkluderar kunskap om receptbelagda och receptfria läkemedel, samt integritet och sekretess när det gäller patientinformation. En stark etisk grund är nödvändig för att hantera de moraliska dilemman som kan uppstå i arbetet.

Anpassningsförmåga och Lärande

Apoteksbranschen förändras kontinuerligt, vilket kräver att de anställda har en god anpassningsförmåga och är villiga att kontinuerligt lära sig nya saker. Det gäller inte bara nya läkemedel, utan också ny teknik och system som implementeras på arbetsplatsen. En vilja att fortbildning är därför av stor vikt.
För att jobba på apotek krävs ofta farmaceutisk utbildning, kundserviceförmåga och kunskap om läkemedel och hälsofrågor.

Stresshantering

Arbetet på apotek kan vara snabbt och stressigt, särskilt under högsäsonger som influensaperioder eller pandemier. Att kunna hantera stress och arbeta effektivt under tryck är viktiga egenskaper. Det handlar om att kunna prioritera arbetsuppgifter och att hålla en lugn och professionell attityd även under stressiga förhållanden.
Läs även artikeln Apotek Jönköping.

Vägen till en Karriär på Apotek

För att få jobba på ett apotek är det första och kanske mest grundläggande kravet en relevant utbildning. I många länder måste man ha en farmaceutexamen, vilket innebär att man har studerat på universitetet i flera år. I Sverige krävs det att man är antingen receptarie eller apotekare för att få dispensera läkemedel. Dessa utbildningar är på 3 respektive 5 år. Det finns även apotekstekniker, en yrkesgrupp som stödjer farmaceuterna och som ofta har genomgått en kortare yrkesutbildning. Denna artikel är även relevant för ämnet Apotek Linköping.

 1. För att arbeta på apotek behöver man en utbildning som är relevant för yrket.
 2. En farmaceutexamen är vanligtvis ett krav för att få jobba som farmaceut.
 3. I Sverige skiljer man mellan receptarie (3 års studier) och apotekare (5 års studier).
 4. Apotekstekniker är en stödjande roll på apotek och kräver ofta en kortare yrkesutbildning.