Apotek Mölnlycke erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service för att främja kundernas hälsa och välbefinnande.

Apotek Mölnlycke

Apotek Mölnlycke – En Historisk Översikt av Kronans Apotek

År 1907 markerade starten för det som idag är känd som Kronans Apotek, då apotekaren Gustaf Bernström grundade Kronans Droghandel i Göteborg. Företaget har sina rötter i ett historiskt apotek, nämligen Apoteket Strutsen, som på 1700-talet drevs av apotekaren Franz Martin Luth.

Efter att ha levererat ingredienser till balsameringen av kung Karl XII, tilldelades Luth titeln Kunglig Hovapotekare och rätten att namnge sitt apotek till Apoteket Kronan.Detta namn och arv tog Bernström vidare när han övertog delar av verksamheten och lade grunden för dagens apotekskedja.

 • Kronans Droghandel
  • Grundat: 1907
  • Grundare: Gustaf Bernström
  • Plats: Göteborg
 • Apoteket Strutsen
  • 1700-talet
  • Apotekare: Franz Martin Luth
  • Historisk händelse: Leverans av balsameringsingredienser till Karl XII
 • Apoteket Kronan
  • Titel: Kunglig Hovapotekare
  • Namnrättigheter erhållna efter tjänster till kungligheter
Årtal Händelse Betydelsefull Person
1700-talet Apoteket Strutsen drivs av Franz Martin Luth Franz Martin Luth
1907 Kronans Droghandel grundas av Gustaf Bernström Gustaf Bernström
1900-talet Apoteket Kronan blir en del av Kronans Droghandel

Expansion och Förstatligande

Under 1900-talet genomgick Kronans Droghandel flera förändringar, inklusive ett förvärv av ett konsortium ägt av läkemedelsindustrin år 1959. Efter att apoteksväsendet förstatligades 1971, fortsatte företaget att distribuera läkemedel till det statliga Apoteket AB. En betydande förändring skedde år 2002 när finska Orion Corporation blev majoritetsägare och skapade Oriola Corporation, som noterades på Helsingfors fondbörs.

Avregleringen av Apoteksmarknaden

År 2009 blev ett viktigt år i Kronans Droghandels historia då apoteksmonopolet i Sverige upphävdes. Kronans Droghandel fick rätt att köpa 170 apotek och blev därmed Sveriges tredje största apotekskedja. De började sin verksamhet under det nya namnet Kronans Apotek år 2010, vilket markerade starten på en expansiv period för företaget.

Uppköpet av MedStop Apotek

En viktig milstolpe var uppköpet av MedStop Apotek år 2013, vilket resulterade i att Kronans Droghandel bytte namn till det nuvarande Kronans Apotek. Detta förvärv stärkte kedjans position på marknaden och utökade deras närvaro i Sverige avsevärt.

Samgåendet med Apoteksgruppen

År 2022 gick Kronans Apotek och Apoteksgruppen samman för att bilda ett nytt bolag under varumärket Kronans Apotek. Denna sammanslagning innebar en betydande ökning av marknadsandelar och etablering av ett starkare fotfäste inom den svenska apoteksmarknaden. Liknande artikel Apotek Hässleholm.

Oriola AB och Distribution

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden använde Kronans Droghandel varumärket KD Pharma för sin distributionsverksamhet. Från och med 1 januari 2011 bytte KD Pharma namn till Oriola AB, som reflekterade ägarstrukturen med finska Oriola Oy som största ägare. Företaget stärkte sin position inom läkemedelsdistribution genom förvärvet av Svensk Dos AB i början av 2016. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Apotek Skara.

Strategiska Förvärv och Ledarskap

Under de senaste åren har Kronans Apotek genomgått flera förändringar i ledarskap och ägarstruktur. Från och med december 2021 är Hannes Hasselrot VD för bolaget. Kronans Droghandel Apotek AB, som ägdes till en början av Oriola Corporation och Kooperativa Förbundet (KF), ägs nu helt av Oriola. Denna förändring har möjliggjort ytterligare expansion och förvärv, inklusive det strategiska köpet av 171 apotek från Apoteket AB.

Marknadsandel och Framtida Utveckling

Med en marknadsandel på cirka 25 procent och ungefär 515 apotek är Kronans Apotek idag en ledande aktör på den svenska apoteksmarknaden. Efter övertagandet av Apoteksgruppen har kedjan stärkt sin position och fortsätter att utvecklas för att möta kundernas behov och förväntningar i en alltmer konkurrensutsatt bransch.Apotek Mölnlycke erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service för att främja kundernas hälsa och välbefinnande.