Kronans Apotek erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter, både online och i sina många butiker över hela Sverige.

Kronan Apotek

Kronans Apotek – En Historisk Resa genom Svensk Farmaci

Kronans Apotek har sina anor från början av 1900-talet. Det var apotekaren Gustaf Bernström som i Göteborg grundade det som skulle komma att bli en av Sveriges mest välkända apotekskedjor.

Ursprungligen hette företaget Kronans Droghandel och har sedan dess genomgått en rad förändringar och expansioner.

 • Historiska milstolpar
  • Grundandet av Kronans Droghandel i början av 1900-talet
  • Expansion och omvandling till en av de ledande apotekskedjorna i Sverige
  • Förändringar i ägarstrukturer och varumärkesutveckling
 • Signifikanta förändringar
  • Övergången från traditionellt apotek till modern apotekskedja
  • Införandet av nya tjänster och produkter anpassade till kundbehov
 • Samhällsbidrag
  • Förbättrad tillgänglighet till läkemedel och hälso- och sjukvårdsprodukter
  • Engagemang i hälsofrämjande initiativ
Årtal Händelse
1900-talets början Grundandet av Kronans Droghandel av Gustaf Bernström i Göteborg
Senare år Expansion och utveckling till en av Sveriges ledande apotekskedjor

Historiska Anslag och Kunglig Förbindelse

Apoteket Strutsen i Göteborg har en unik koppling till svenska kungahuset. På 1700-talet levererade apotekaren Franz Martin Luth ingredienser för balsameringen av kung Karl XII. Som belöning erhöll han titeln Kunglig Hovapotekare och rättigheten att namnge sitt apotek till Apoteket Kronan, vilket lade grunden för dagens Kronans Apotek.

Från Förstatligande till Privatisering

Under 1970-talet genomgick det svenska apoteksväsendet en stor förändring med förstatligandet. Trots detta fortsatte Kronans Droghandel sin verksamhet och fokuserade på distribution av läkemedel till den då statliga Apoteket AB. Detta ändrades dock i och med apoteksmonopolets upphävande 2009, vilket öppnade dörren för privata aktörer på marknaden.

Expansion och Namnbyte

Kronans Droghandel expanderade snabbt efter avregleringen och köpte upp 170 apotek. Detta ledde till att företaget blev Sveriges tredje största apotekskedja. År 2013 tog företaget ett stort steg genom att förvärva MedStop Apotek och bytte namn till det nuvarande Kronans Apotek.
Läs artikeln om ämnet Apotek Linköping här.

Sammanslagning med Apoteksgruppen

I en historisk sammanslagning gick Kronans Apotek och Apoteksgruppen samman och bildade ett nytt bolag under det gemensamma varumärket Kronans Apotek. Detta skedde år 2022 och markerade en ny era för apotekskedjan med en ännu större närvaro på den svenska marknaden.

Varumärkesstrategi och Distribution

Med omregleringen av apoteksmarknaden valde Kronans Droghandel att segmentera sina verksamheter under olika varumärken. KD Pharma blev namnet för distributionsverksamheten, medan Kronans Droghandel behölls för apoteksverksamheten. Senare blev KD Pharma till Oriola AB, vilket reflekterar ägarförhållandena med finska Oriola Oy.
Läs mer om Apotek Borlänge här.

Apotekskedjans Ledning och Ägarskap

Kronans Droghandel Retail AB bildades som en del av avregleringen och ägdes initialt av Oriola Corporation och Kooperativa Förbundet (KF). Nuvarande VD, Hannes Hasselrot, styr företaget sedan december 2021. Oriola Corporation blev senare ensam ägare av Kronans Droghandel Apotek AB.
Kronans Apotek erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsovårdsprodukter, både online och i butik.

Förvärvet av Medstop och Marknadsutveckling

Genom förvärvet av Medstop, blev Kronans Apotek en än större spelare på marknaden. Köpet ledde till en marknadsandel på omkring 21 procent och utökade nätverket till 290 apotek över hela Sverige.

Den Senaste Sammanslagningen

Oriola och Apoteksgruppens ägare Euroapotheca beslutade att deras kedjor skulle integreras i ett gemensamt holdingbolag. Processen slutfördes under oktober 2022, och det beslutades att det sammanslagna företaget skulle fortsätta under namnet Kronans Apotek, medan varumärket Apoteksgruppen skulle fasas ut.

Kronans Apotek Idag

I dagsläget har Kronans Apotek cirka 515 apotek och en marknadsandel på cirka 25 procent efter övertagandet av Apoteksgruppen. Apotekskedjan fortsätter att vara en viktig del av den svenska hälso- och sjukvårdskedjan, med ett brett utbud av läkemedel och hälsoprodukter tillgängliga för allmänheten.