Vad kostar ett attefallshus?

Attefallshus är egentligen en benämning på ett komplementhus på en tomt. Ett komplementhus som kan vara upp till 30 kvadratmeter utan att bygglov krävs. Det kan därmed i princip vara ett enkelt fritidshus – likväl som en fullt inredd gäststuga. Därmed blir priset även mycket olika.

Permanentbostad eller fritidshus

När en permanentbostad byggs behöver byggnationen följa ett flertal krav från Boverket. Detta oavsett om det är en större villa eller ett enkelt attefallshus. Bland annat finns det krav på ventilation och brandsäkerhet. Är det en permanentbostad finns även krav på:

  • Plats ska finnas för personlig hygien.
  • Plats ska finnas för matlagning.
  • Plats ska finnas för förvaring av saker.

Prisexempel på attefallshus

Det är mycket vanligt att återförsäljare av attefallshus erbjuder husmodeller som kan användas som permanentbostad. De som inte uppfyller dessa krav har i regel ändå hög standard. En återförsäljare anger att priset på en permanentbostadsmodell är ca 300 – 500 000 kronor. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår och vilka ytterligare kostnader som kan uppkomma.

  • Markberedning – Det ligger på köparen att bereda marken innan leverans.
  • Montering – Attefallshus kan köpas med eller utan montering.
  • El & Vatten – Ska det vara permanenthus krävs att indragning av vatten och el sker.

Som enkelt fritidshus

Ett alternativ är att enbart använda sitt attefallshus på sommaren. Det är exempelvis vanligt att sommarstugeägare köper en enklare, och billigare, modell för att ha på sommarstugetomten. Behovet av permanentbostad finns inte och utan isolering, vatten och el blir priset betydligt billigare.

Det är fullt möjligt att köpa ett komplett attefallshus för under 100 000 kronor. Huset kan likna en liten sommarstuga och till och med ha medföljande altan. Den som väljer att montera huset själv, måla och eventuellt isolera lite kan hålla nere priset rejält.

Här är det däremot viktigt att komma ihåg att varken värmekälla, el, vatten eller avlopp kopplas in. Samtidigt kanske inte detta behövs om huset monteras på tomten och de som sover där kan gå in i huvudbyggnaden för att äta, duscha osv.

Ännu billigare…

Ovan visas exempel på vad attefallshus kostar utifrån att de ska användas till att vara i. Även utan el och vatten går det ju att bo i ett hus förutsatt att toalett och dusch kan användas i närheten. Ska huset istället primärt användas för andra syften behöver det inte vara lika fint byggt vilket kan pressa priset ytterligare.