Vanliga frågor om att jobba som läkare i Norge

Många svenska läkare arbetar i Norge men inte alla känner till att den möjligheten finns. Den enklaste vägen dit är via ett bemanningsföretag, som hjälper till att förmedla uppdragen mellan vårdinrättningar och registrerade läkare. Nedan presenteras ett par vanliga frågor och svar, där svaren är hämtade från ett bemanningsföretag inom denna bransch.

Vad krävs för att kunna arbeta som läkare i Norge?

För att kunna arbeta som läkare i Norge via bemanningsföretag krävs först och främst en registrering hos det aktuella företaget. När intresseanmälan görs behövs följande:

  • Referenser
  • Kopior på ID-handling och läkarlegitimation
  • Kopia på eventuella specialistbevis

För att sedan kunna ta uppdrag i Norge behövs både en del praktiskt och administrativt arbete men det hjälper bemanningsföretaget till med. Till exempel så behövs norsk läkarlegitimation, personnummer och skattekort men det är alltså inget som behöver ordnas på egen hand.

Hur ser lönen ut, jämfört med i Sverige?

Lönerna för läkare i Norge varierar, bland annat beroende på vilka typer av uppdrag som utförs men förstås också av arbetsmängden. Som hyrläkare finns möjlighet att själv bestämma arbetsmängd och därmed också påverka lönen. Även utbildningsnivå och eventuell specialkompetens kan förstås påverka hur stor inkomsten blir.

Generellt har dock läkare i Norge ca 10 – 15 % högre lön än i Sverige och det avser då fasta anställningar. Den som jobbar på uppdrag har chans att tjäna ännu mer.

Vilka typer av uppdrag finns att tillgå?

Just detta bemanningsföretag, som svaren är hämtade från, har avtal med flera olika vårdgivare i landet. Eftersom efterfrågan av olika läkarkompetenser ofta är stor finns ofta många olika uppdrag att tillgå runt om i landet.

En del uppdrag varar bara i ett par dagar och andra i månader eller till och med år. Som registrerad hos bemanningsföretaget finns alla tillgängliga uppdrag att hitta genom att logga in i uppdragsportalen och det är som sagt fritt att välja själv bland dom tillgängliga uppdragen.

Fler frågor?

För den som har fler frågor om att arbeta som läkare på det här sättet i grannlandet, eller i Sverige också för den delen, finns mycket information att hitta på nätet. Det går även att ta kontakt med ett bemanningsföretag för att få svar på frågor och funderingar.