Vad kostar ett attefallshus?

Attefallshus är egentligen en benämning på ett komplementhus på en tomt. Ett komplementhus som kan vara upp till 30 kvadratmeter utan att bygglov krävs. Det kan därmed i princip vara ett enkelt fritidshus – likväl som en fullt inredd gäststuga. Därmed blir priset även mycket olika.

Permanentbostad eller fritidshus

När en permanentbostad byggs behöver byggnationen följa ett flertal krav från Boverket. Detta oavsett om det är en större villa eller ett enkelt attefallshus. Bland annat finns det krav på ventilation och brandsäkerhet. Är det en permanentbostad finns även krav på:

 • Plats ska finnas för personlig hygien.
 • Plats ska finnas för matlagning.
 • Plats ska finnas för förvaring av saker.

Prisexempel på attefallshus

Det är mycket vanligt att återförsäljare av attefallshus erbjuder husmodeller som kan användas som permanentbostad. De som inte uppfyller dessa krav har i regel ändå hög standard. En återförsäljare anger att priset på en permanentbostadsmodell är ca 300 – 500 000 kronor. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår och vilka ytterligare kostnader som kan uppkomma.

 • Markberedning – Det ligger på köparen att bereda marken innan leverans.
 • Montering – Attefallshus kan köpas med eller utan montering.
 • El & Vatten – Ska det vara permanenthus krävs att indragning av vatten och el sker.

Som enkelt fritidshus

Ett alternativ är att enbart använda sitt attefallshus på sommaren. Det är exempelvis vanligt att sommarstugeägare köper en enklare, och billigare, modell för att ha på sommarstugetomten. Behovet av permanentbostad finns inte och utan isolering, vatten och el blir priset betydligt billigare.

Det är fullt möjligt att köpa ett komplett attefallshus för under 100 000 kronor. Huset kan likna en liten sommarstuga och till och med ha medföljande altan. Den som väljer att montera huset själv, måla och eventuellt isolera lite kan hålla nere priset rejält.

Här är det däremot viktigt att komma ihåg att varken värmekälla, el, vatten eller avlopp kopplas in. Samtidigt kanske inte detta behövs om huset monteras på tomten och de som sover där kan gå in i huvudbyggnaden för att äta, duscha osv.

Ännu billigare…

Ovan visas exempel på vad attefallshus kostar utifrån att de ska användas till att vara i. Även utan el och vatten går det ju att bo i ett hus förutsatt att toalett och dusch kan användas i närheten. Ska huset istället primärt användas för andra syften behöver det inte vara lika fint byggt vilket kan pressa priset ytterligare.

Vanliga frågor om att jobba som läkare i Norge

Många svenska läkare arbetar i Norge men inte alla känner till att den möjligheten finns. Den enklaste vägen dit är via ett bemanningsföretag, som hjälper till att förmedla uppdragen mellan vårdinrättningar och registrerade läkare. Nedan presenteras ett par vanliga frågor och svar, där svaren är hämtade från ett bemanningsföretag inom denna bransch.

Vad krävs för att kunna arbeta som läkare i Norge?

För att kunna arbeta som läkare i Norge via bemanningsföretag krävs först och främst en registrering hos det aktuella företaget. När intresseanmälan görs behövs följande:

 • Referenser
 • Kopior på ID-handling och läkarlegitimation
 • Kopia på eventuella specialistbevis

För att sedan kunna ta uppdrag i Norge behövs både en del praktiskt och administrativt arbete men det hjälper bemanningsföretaget till med. Till exempel så behövs norsk läkarlegitimation, personnummer och skattekort men det är alltså inget som behöver ordnas på egen hand.

Hur ser lönen ut, jämfört med i Sverige?

Lönerna för läkare i Norge varierar, bland annat beroende på vilka typer av uppdrag som utförs men förstås också av arbetsmängden. Som hyrläkare finns möjlighet att själv bestämma arbetsmängd och därmed också påverka lönen. Även utbildningsnivå och eventuell specialkompetens kan förstås påverka hur stor inkomsten blir.

Generellt har dock läkare i Norge ca 10 – 15 % högre lön än i Sverige och det avser då fasta anställningar. Den som jobbar på uppdrag har chans att tjäna ännu mer.

Vilka typer av uppdrag finns att tillgå?

Just detta bemanningsföretag, som svaren är hämtade från, har avtal med flera olika vårdgivare i landet. Eftersom efterfrågan av olika läkarkompetenser ofta är stor finns ofta många olika uppdrag att tillgå runt om i landet.

En del uppdrag varar bara i ett par dagar och andra i månader eller till och med år. Som registrerad hos bemanningsföretaget finns alla tillgängliga uppdrag att hitta genom att logga in i uppdragsportalen och det är som sagt fritt att välja själv bland dom tillgängliga uppdragen.

Fler frågor?

För den som har fler frågor om att arbeta som läkare på det här sättet i grannlandet, eller i Sverige också för den delen, finns mycket information att hitta på nätet. Det går även att ta kontakt med ett bemanningsföretag för att få svar på frågor och funderingar.

Kamerabevakning prisvärt alternativ till säkerhetsvakter

Kamerabevakning är ett prisvärt alternativ till säkerhetsvakter för företag som vill skydda sig mot brott. Företag i alla branscher försöker nämligen ständigt minska sina kostnader och öka sin vinst. Ett bra ställe att börja på är att se över det här med säkerheten på arbetsplatsen. Inbrott i lokaler som ägs av företagsverksamheter kostar nämligen massvis med pengar varje år. En stor del av dessa brott riktar sig dessutom till mindre och medelstora företag.

Brottslighet påverkar företag på fler än ett sätt

Brottsligheten kan påverka ett företag på flera olika sätt. Det handlar inte bara om det rent ekonomiska bakslaget som till exempel ett inbrott renderar i. Även effektiviteten på arbetsplatsen kan minskas till följd av ett brott. Dessutom kan förtroendet mellan arbetsgivaren och de anställda minska om det sker interna stölder på företaget. Alla dessa problem kan man komma åt genom att investera i bra kamerabevakning för företag.

Detta är något som många småföretagare har insett. Dessa börjar i allt högre utsträckning använda den tillgängliga tekniken till sin fördel. Genom att göra detta kan de hålla nere brottsligheten och samtidigt även minska kostnaderna för sina företag. Detta är såklart någonting som även du kan göra. Fortsätt för att läsa för att få mer information om fördelarna med dessa fiffiga system!

Därför är kamerabevakning för företag ett bättre alternativ

Som vi redan har hintat lite grann om är kamerabevakning för företag ett billigare alternativ till säkerhetsvakter. Vi vågar även hävda att det är ett bättre alternativ. För säkerhetsvakterna kan förvisso vittna i brottsmål men bevisningen från säkerhetskameror väger ofta tyngst när ord står mot ord.

Att kamerasystem för bevakning är effektiva råder det inte heller några som helst tvivel om. Ofta är skillnaden i brottslighet påtaglig hos företag som nyttjar denna möjlighet respektive hos de som inte gör detta. Några av fördelarna är att bevakning med kameror:

 • Kamerorna förebygger brottslighet samt avskräcker från denna.
 • Minskar kostnaderna för företaget då detta alternativ är billigare än att anställa säkerhetspersonal.
 • Medarbetarna känner sig tryggare på arbetsplatsen i vetskap om att de bevakas.

Så om du vill stärka säkerheten på ditt företag gör du alltså bäst i att investera i ett bra bevakningssystem!

Vad är mobil surf och vilken betydelse har den?

Du har säkert hört talas om mobildata, vilket är ett annat begrepp för mobil surf. Men vad är det egentligen och vilken betydelse har den för dig som konsument? Detta ska vi ta reda på i denna artikel!

Till att börja med kan vi nämna att den mobila surfen är vad du använder för att surfa på språng. Det är alltså en slags uppkoppling som du använder när du inte är uppkopplad mot Wi-Fi. Mobila enheter kan nämligen skicka och ta emot datapaket (information) över en trådlös mobil uppkoppling. Det betyder att du kan surfa på nätet så länge som din mobil har täckning i mobilnätet.

Så fungerar mobil surf och denna betydelse har den

Mobil surf fungerar på så sätt att din mobiltelefon ansluter sig till internet via mobilmaster. Med hjälp av mobildata har du tillgång till en internetuppkoppling oavsett var du befinner dig. Detta så länge som du är ansluten till mobilnätet. Om du saknar täckning kan du med andra ord inte ansluta dig till nätet.

Anledningen till att mobil surf är viktigt för dig som konsument är att den:

 • Kopplar upp din mobiltelefon till internet. Det finns en rad olika appar i din mobiltelefon som använder sig av mobildata för att visa uppdaterad och relevant information. Några exempel på sådana är din webbläsare, din e-postklient och dina molntjänster. Utan mobildata skulle dessa inte kunna visa aktuell information utan en uppkoppling via Wi-Fi.
 • All in- och utgående trafik använder mobildata. Surfen används för att skicka information av olika slag till och från din smartphone. Det kan bland annat röra sig om nya inkommande eller utgående mejl, webbsidor som ska visas i din webbläsare, musik som strömmas från exempelvis Spotify, bilder som du laddar upp på sociala medier och mycket mer.
 • Är prisvärd och du har möjlighet att köpa mer. Som vi har nämnt använder sig många appar av mobildata. Du har kanske begränsad surf i ditt mobilabonnemang men du kan alltid köpa mer vid behov. Därför behöver du generellt sett inte använda funktionen i din mobil för att stänga av mobildata. För om du gör detta uppdateras inte längre de olika apparna.

Leasa och hyra är framtiden – Påverkar även bilägandet

Det blir allt mindre viktigt att äga sin bil, sin bostad eller sina skidor. I storstäder går det mesta att hyra och det är därmed inte oväntat att även privatleasing ökar i popularitet. Detta inte minst bland unga.

Bland framförallt unga är det inte längre självklart att man måste äga sin egen bil. Det blir allt vanligare att hyra det man för tillfället behöver för att därigenom både få en mer ekonomisk och flexibel vardag. Att färre anser sig behöva äga bilen visar även en undersökning utförd av Yougove som Dagens Nyheter presenterade den 20:e september. Undersökningen visade att 70 % ansåg att det var viktigt att äga sin bil 2018 medan 59% ansåg det 2019. Men ser man enbart på unga (18 – 29 år) är det betydligt färre som anser att bilen behöver ägas. Tero Marjamäki, som är pressansvarig på Blocket Fordon, menar att det ”skett ett generationsskifte i sättet att se på bilar och bilägandet”.

Nya lösningar växer fram

När de unga inte längre vill äga sin bil växer nya och flexibla lösningar fram. Det är allt från leasing och bilpooler till plattformar som låter privatpersoner hyra ut sin bil till andra. Leasing har minst sagt ökat rejält med bara 3% av marknaden år 2009 till ca 40 % under 2018. Även här är det de yngre som är mest positiva.

E-handelsbolag ändrar om i styrelsen

Företaget Sleepo har kallat till årsstämma i Stockholm den tionde oktober i år för att gå igenom bolagets räkenskaper och ändra om i styrelsen.

Två av företagets stora och profilerade medlemmar Fredrik Malmsten och Fredrik Jung Aboou har tackat nej till fortsatt uppdrag i företaget styrelse. I det förslag som valberedningen lämnat uppvisas att man föreslår Fredrik Palm som fortsatt styrelseordförande och även att ledamoten Phillip Nickolsten ska få fortsatt förtroende som ledamot i styrelsen.

Tidigare i år under årets första kvartal blev det tydligt att företaget hade svårt med likviditeten, det vill säga företagets egna tillgångar och pengar. Om förändringarna i styrelsen beror på detta är inte helt klarlagt men det går givetvis att misstänka att det har något med saken att göra.

Två av företagets representanter för de största ägarna är Lars Lindgren och Patrik Rosén och båda två har av valberedningen föreslagits att ingå i den nya styrelsen, tillsammans med Anette Abel.

Det har också framförts i samma veva att styrelsen har bett om tillåtelse, så kallat bemyndigande, från bolagets stämma att få ta beslut om nyemission av aktier till ett värde av en total ökning om maximalt 15 procent. Även konvertibler och teckningsoptioner har nämnts som en punkt som den nya styrelsen vill ha kontroll över. Det har ännu inte kommunicerats ut hur dessa krav kommer att besvaras, men svaren kommer den tionde oktober på bolagsstämman.