Kronans Apotek erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter både online och i sina många butiker runtom i Sverige.

Kronans Apotek

Kronans Apotek – Från Historisk Droghandel till Modern Apotekskedja

Kronans Apotek har en anrik historia som börjar redan 1907 när apotekaren Gustaf Bernström grundade företaget i Göteborg under namnet Kronans Droghandel. Detta företag växte sig starkt i den svenska läkemedelsindustrin och blev en central del av landets apotekshistoria.

Under de kommande årtiondena skulle Kronans Droghandel genomgå flera förändringar som skulle forma det till den apotekskedja vi känner till idag.

 • Historiska milstolpar
  • Grundandet av Kronans Droghandel i Göteborg år 1907
  • Expansion av verksamheten under 1900-talet
  • Förstatligande och omvandling till apotekskedja
 • Modernisering och utveckling
  • Övergång till moderna försäljningsmetoder
  • Införande av e-handel och digitala tjänster
  • Fokus på kundservice och tillgänglighet
Årtal Händelse
1907 Grundandet av Kronans Droghandel av Gustaf Bernström
1900-talet Expansion och tillväxt av verksamheten
2000-talet Övergång till moderna försäljningsmetoder och e-handel

Apoteket Kronan – En Kunglig Historia

Apoteket Strutsen i Göteborg, som senare skulle bli en del av Kronans historia, drevs i början av 1700-talet av apotekaren Franz Martin Luth. Efter att ha levererat ingredienserna till balsameringen av kung Karl XII, förärades Luth titeln Kunglig Hovapotekare och rätten att kalla sitt apotek för Apoteket Kronan. Denna händelse knyter samman Kronans Apotek med en kunglig förflutnad och bidrar till dess historiska betydelse.

Expansion och Förstatligande

År 1959 köptes Kronans Droghandel av ett konsortium ägt av läkemedelsindustrin. Efter förstatligandet av apoteksväsendet 1971 fortsatte Kronans Droghandel att distribuera läkemedel till det statliga Apoteket AB. År 2002 blev finska Orion Corporation majoritetsägare i Kronans Droghandel och bildade Oriola Corporation, som noterades på Helsingfors fondbörs.

Apoteksmonopolets Avskaffande och Expansion

Med avskaffandet av apoteksmonopolet år 2009, öppnades dörrarna för Kronans Droghandel att expandera ytterligare. Företaget fick rätt att köpa 170 apotek och började snabbt att etablera sig som en av Sveriges största apotekskedjor med över 300 apotek till sitt förfogande.

Namnbytet till Kronans Apotek

År 2013 markerade en viktig milstolpe då Kronans Droghandel förvärvade MedStop Apotek och bytte namn till det nuvarande Kronans Apotek. Detta namnbyte reflekterade en ny era och en modernisering av kedjans varumärke och verksamhet.

Samgåendet med Apoteksgruppen

I februari 2022 meddelades det att Kronans Apotek och Apoteksgruppen skulle gå samman och bilda ett nytt bolag under det gemensamma varumärket Kronans Apotek. Samgåendet blev klart i oktober samma år och resulterade i en av Sveriges största apotekskedjor med en betydande marknadsandel.

Utvecklingen av KD Pharma och Oriola AB

Efter omregleringen av den svenska apoteksmarknaden valde Kronans Droghandel att använda varumärket KD Pharma för sin distributionsverksamhet och Kronans Droghandel för sin apoteksverksamhet. Från och med 1 januari 2011 bytte KD Pharma namn till Oriola AB, vilket ytterligare stärkte företagets position på marknaden.
Kronans Apotek erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter både online och i sina många butiker runtom i Sverige.

Övergången till Oriola och Expansionen av Verksamheten

Under början av 2016 förvärvade Oriola det Uppsala-baserade företaget Svensk Dos AB, vilket gjorde dem till en ledande aktör inom läkemedelsförsörjning till sjukvårdssektorn i Sverige. Denna expansion visade på företagets fortsatta tillväxt och ambition att vara en central del av svensk hälso- och sjukvård.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Apotek Brommaplan.

Marknadsposition och Framtiden

Idag har Kronans Apotek cirka 515 apotek och en marknadsandel på ungefär 25 procent, vilket gör dem till en av de ledande aktörerna på den svenska apoteksmarknaden. Med en stark historisk bakgrund och en ständig strävan efter utveckling och innovation, ser Kronans Apotek fram emot att fortsätta tjäna den svenska befolkningen med kvalitet och engagemang.
Läs även artikeln Apotek Mölnlycke.