Apotek Lund erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service för att främja kundernas hälsa och välbefinnande.

Apotek Lund

Historisk Bakgrund till Apoteket Svanen

Apoteket Svanen i Lund är en anrik institution som har sina rötter ända tillbaka till år 1627. Apoteket har varit en central del av stadens historia och har sedan 1647 legat på sin nuvarande plats på Stora Kyrkogatan, mitt emot den ståtliga domkyrkan.

Tidigare känt som Akademiapoteket under universitetets jurisdiktion, fick det sitt nuvarande namn, Svanen, år 1833.Den nuvarande byggnaden är resultatet av en ombyggnad som ägde rum mellan 1897–1899, under ledning av arkitekten Folke Zettervall.

 • Grundläggande fakta
  • Grundades: 1627
  • Nuvarande plats sedan: 1647
  • Namnändring till Svanen: 1833
 • Arkitektonisk utveckling
  • Ombyggnadstid: 1897–1899
  • Arkitekt: Folke Zettervall
 • Kulturell betydelse
  • Ligger mitt emot Lunds domkyrka
  • En symbol för Lunds historiska arv
År Händelse
1627 Apoteket Svanen grundas
1647 Flytt till nuvarande plats på Stora Kyrkogatan
1833 Apoteket byter namn till Svanen
1897-1899 Ombyggnad av apoteket under ledning av Folke Zettervall

Interiörens Kulturhistoriska Värde

Apoteket Svanens inredning är en spektakulär syn med sina träsniderier och intarsia-inläggningar i engelsk satinvalnöt. Det är inte bara ett apotek utan även en skattkista av kulturhistoria, där man kan beskåda jugendstil och influenser från den engelska Arts and Crafts-rörelsen. Detaljer som glasmålningar och sentenser på väggarna berättar historier från en svunnen tid.

Exteriören – En Arkitektonisk Pärla

Apoteket Svanens fasad är klädd i gråblå puts och pryds av sgraffito-teknik och smäckra gjutjärnskolonner. Det är en byggnad som inte bara fyller en funktion utan även förskönar stadsmiljön i Lund. Dess unika arkitektur lockar både invånare och turister.

Kulturapoteket och dess Roll i Samhället

I takt med att tiden gått har Apoteket Svanen kommit att bli känt som ett ”kulturapotek” inom Apoteksbolaget. Detta innebär att det behållit sin unika karaktär och historiska värde, medan andra apotek i Lund har fokuserat mer på att erbjuda en bredare service.
Apotek Lund erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service för att främja kundernas hälsa och välbefinnande.

Apoteket Svanens Utmaningar och Förändringar

Apoteket Svanen har inte varit förskonat från utmaningar. Etableringen av andra apotek i stadskärnan, såsom Apoteket Hjorten och Apoteket S:t Knut, samt dispyter om hyran, har hotat dess existens. Trots detta har Svanen överlevt och fortsatt att vara en del av Lunds stadskärna.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Apotek Hjärtat.

Apoteksmonopolets Avskaffande och dess Effekter

Avskaffandet av apoteksmonopolet år 2010 förändrade apoteksmarknaden i Sverige. Apoteket Svanen förblev dock i statliga Apoteket AB:s ägo, en unik position bland Lundas apotek.
Läs mer om Apotek Vallentuna här.

Apoteket Svanens Hotade Nedläggning och Räddningsaktion

Apoteket Svanens planerade nedläggning i maj 2019 väckte starka reaktioner. Ett köpupprop och kontakt med lokala politiker ledde till att nedläggningen sköts upp. Detta visar på det starka engagemanget hos lundaborna och deras vilja att bevara stadens kulturhistoriska arv.

Nätverket Apoteket Svanens Vänner

Som en reaktion på hotet om nedläggning bildades Nätverket Apoteket Svanens vänner. Denna grupp består av engagerade medborgare och ideella organisationer som arbetar för att säkerställa apotekets framtid och bevara en viktig del av Lunds kulturhistoria.

Apoteket Svanens Framtid i Lund

Apoteket Svanens framtid kan te sig osäker, men det är tydligt att det finns ett starkt stöd för dess bevarande. Med dess rika historia och betydelse som kulturikon, är det många som hoppas att Svanen kommer att fortsätta vara en del av Lunds stadskärna för många år framöver.