Hjärtats Apotek erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter för att främja ditt välbefinnande.

Hjärtats Apotek

Historisk Översikt – Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat är en framträdande aktör inom den svenska apoteksmarknaden. Sedan grundandet år 2009 har företaget vuxit snabbt, mycket tack vare omregleringen av apoteksmarknaden som möjliggjorde privata aktörers inträde.

Med över 400 apotek och cirka 4 000 medarbetare, varav mer än hälften är farmaceuter, står Apotek Hjärtat idag som Sveriges största apotekskedja sett till omsättning.

 • Grundandet
  • År: 2009
  • Anledning: Omregleringen av apoteksmarknaden
 • Expansion
  • Antal apotek: Över 400
  • Medarbetare: Cirka 4 000
 • Position på marknaden
  • Störst i Sverige sett till omsättning
  • Fokus på farmaceutisk kompetens
År Antal Apotek Antal Medarbetare Omsättning
2009 Start av verksamheten
Nuvarande Över 400 Cirka 4 000 Störst i Sverige

Grundandet och Expansion

Apotek Hjärtat såg dagens ljus under namnet ApoPharm Holding AB, skapat av riskkapitalbolaget Altor. I sina tidiga år förvärvade företaget en stor mängd apotek från Apoteket AB, och satte målet att öppna ytterligare hundra apotek. Denna expansionsstrategi har fortsatt med förvärv av andra kedjor, såsom Apotek1 och Vårdapoteket, vilket ytterligare stärkt deras position på marknaden.

Företagsledning

Sedan 1 september 2022 är Anna Monika Magnusson den verkställande direktören för Apotek Hjärtat. Med en ny ledning fortsätter företaget att utvecklas och anpassa sin strategi för att möta framtidens utmaningar inom apoteks- och hälsovårdssektorn.

Strategiska Förvärv

Apotek Hjärtats tillväxt har delvis drivits av strategiska förvärv av konkurrenter. Ett exempel är köpet av Apotek1 och deras 32 svenska apotek i maj 2010. Ett annat signifikant förvärv var av Vårdapoteket i april 2013, vilket inkluderade ytterligare 27 apotek. Dessa förvärv har bidragit till att konsolidera Apotek Hjärtats ställning som ledande apotekskedja.
Hjärtats Apotek erbjuder ett brett sortiment av hälsoprodukter och personlig service för ditt välbefinnande.

Samgående med ICA Gruppen

I november 2014 gjorde ICA Gruppen, som tidigare drev den konkurrerande kedjan Cura apoteket, ett betydande drag genom att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 miljarder SEK. Under 2015 integrerades Cura apoteket med Apotek Hjärtat, vilket skapade en ännu större apotekskedja med en bredare nationell täckning.
Läs mer om Kronans Apotek Eskilstuna här.

Logotyp och Branding

Efter samgåendet med ICA Gruppen genomgick Apotek Hjärtats logotyp en förändring där ICA-loggan lades till. Denna förändring symboliserar inte bara det nya ägarskapet utan också en förenad styrka och en gemensam identitet på apoteksmarknaden.
Läs artikeln om ämnet Apotek Köping här.

Partnerskap med Handelshögskolan i Stockholm

Apotek Hjärtat är inte bara en aktör inom detaljhandeln, utan även en aktiv partner i akademiska sammanhang. Som en av de så kallade Partners i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram, bidrar företaget finansiellt till högskolan och deltar i samarbeten rörande forskning och utbildning. Detta partnerskap visar på Apotek Hjärtats engagemang i att främja kunskap och utveckling inom sitt fält.