Kronans Apotek i Uppsala erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service för ditt välbefinnande.

Kronans Apotek Uppsala

Kronans Apotek Uppsala – En Historisk Översikt och Nutida Verksamhet

Kronans Apotek har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Det grundades 1907 av apotekaren Gustaf Bernström i Göteborg, ursprungligen under namnet Kronans Droghandel.

Denna historiska apotekskedja har sedan dess genomgått flera förändringar och expansioner, vilket har lett till dess nuvarande status som en av Sveriges ledande apotekskedjor.

  • Huvudpunkter i Kronans Apoteks historia:
    • Grundandet av apoteket av Gustaf Bernström i Göteborg, 1907.
    • Expansionen och omvandlingen från Kronans Droghandel till Kronans Apotek.
    • Förändringar i ägarstrukturer och organisation genom åren.
    • Utvecklingen till att bli en av Sveriges ledande apotekskedjor.
Årtal Händelse
1907 Grundandet av Kronans Droghandel av Gustaf Bernström.
1900-talets mitt Expansion och omvandling till Kronans Apotek.
2000-talet Stora förändringar i ägarstrukturer och fortsatt tillväxt.
Nutid Position som en av de ledande apotekskedjorna i Sverige.

Från Apoteket Strutsen till Kronans Droghandel

Historien om Kronans Apotek är starkt förknippad med Apoteket Strutsen i Göteborg, som under 1700-talet drevs av apotekaren Franz Martin Luth. Efter att ha levererat ingredienser för balsameringen av kung Karl XII, fick Luth titeln Kunglig Hovapotekare och rätten att namnge sitt apotek till Apoteket Kronan. Detta namn och arv togs senare över av Gustaf Bernström när han grundade Kronans Droghandel.

Förstatligande och Expansion

Efter att ha varit en del av den svenska läkemedelsindustrin, genomgick Kronans Droghandel en omfattande expansion efter förstatligandet av apoteksväsendet 1971. Företaget fortsatte sin verksamhet genom att distribuera läkemedel till det statliga Apoteket AB. År 2002 blev Orion Corporation majoritetsägare i Kronans Droghandel, vilket ledde till skapandet av Oriola Corporation, noterad på Helsingfors fondbörs.

Avregleringen av Apoteksmarknaden

Med avregleringen av den svenska apoteksmarknaden 2009, fick Kronans Droghandel möjlighet att expandera ytterligare genom att förvärva 170 apotek. Detta gjorde företaget till Sveriges tredje största apotekskedja. År 2013 genomfördes ett namnbyte från Kronans Droghandel till Kronans Apotek efter uppköpet av MedStop Apotek. Här finns en liknande artikel på samma tema: Apotek Rotebro.

Samgående med Apoteksgruppen

I 2022 gick Kronans Apotek och Apoteksgruppen ihop och bildade ett nytt bolag under det gemensamma varumärket Kronans Apotek. Detta steg var en milstolpe i företagets historia och cementerade dess position på den svenska apoteksmarknaden.

Verksamhet och Ledning

Kronans Droghandel Retail AB bildades som ett resultat av apoteksmonopolets avskaffande och ägdes från början av Oriola Corporation och Kooperativa Förbundet (KF). Sedan november 2012 är Kronans Droghandel Apotek AB helägt av Oriola. Företagets VD sedan december 2021 är Hannes Hasselrot. Under Hasselrots ledning har företaget fortsatt att växa och stärka sin position på marknaden. Läs även artikeln Apotek Munkebäck.

Expansion och Marknadsandel

Genom förvärvet av Medstop och sammanslagningen med Apoteksgruppen har Kronans Apotek utökat sin marknadsandel till cirka 25 procent och driver nu cirka 515 apotek över hela Sverige. Denna expansion har gjort kedjan till en av de mest framträdande aktörerna inom den svenska apotekssektorn.Kronans Apotek i Uppsala erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och hälsoprodukter med kompetent rådgivning.

Kronans Apotek i Uppsala

Uppsala, som är en av Sveriges största städer, har också blivit hem åt flera Kronans Apotek-filialer. Dessa apotek betjänar inte bara stadens invånare utan även de många studenter som bor och studerar vid Uppsala universitet. Med sitt breda utbud av läkemedel och hälsoprodukter spelar Kronans Apotek en viktig roll i att tillgodose hälsovårdsbehoven hos Uppsalas befolkning.

Framtiden för Kronans Apotek

Med en stark historia och en stadigt växande marknadsandel ser framtiden ljus ut för Kronans Apotek. Företaget fortsätter att anpassa sig till nya trender och kundbehov, samtidigt som det bibehåller sitt engagemang för högkvalitativ service och tillgänglighet. Kronans Apotek strävar efter att vara en pålitlig partner i hälso- och sjukvården, inte bara i Uppsala utan i hela Sverige.