Apotek Odenplan erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service för din hälsa och välbefinnande.

Apotek Odenplan

Stockholms Första Apotek

Stockholms historiska apotek har en anrik tradition som sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Det första apoteket för allmänheten öppnades av apotekaren Anthonius Busenius i mars 1575, vilket markerade början på en lång era av apoteksverksamhet i huvudstaden.

Under 1600-talet grundades nio nya apotek, främst i Gamla stan, vilket visar på en växande betydelse av läkemedelsförsörjning i samhället.

Apotekens Historia vid Odenplan

  • Huvudpunkter:
    • Apoteket Mörthenska huset var ett av de mest framstående apoteken i området.
    • Under 1800-talet blev Odenplan en central plats för nya apoteksetableringar.
    • Apoteket Lejonet är ett exempel på ett apotek med lång historia vid Odenplan.

Stockholms Historiska Apotek

Apoteksnamn Grundat Plats
Apoteket Mörthenska huset 1600-talet Gamla stan
Apoteket Lejonet 1800-talet Odenplan

Apoteksprivilegier och Regleringar

Att öppna ett apotek under denna tid krävde ett apoteksprivilegium, ett system som behölls ända fram till Apoteksbolaget startade sin verksamhet 1971. Myndigheterna föreskrev noggrant apotekens placering, namn och sortiment. Denna strikta reglering av apoteksmarknaden var avsedd att säkerställa läkemedelsförsörjningen och förhindra överetablering.

Bevarade Historiska Apotek

Bland de historiska apoteken i Stockholm har endast några få bevarat sin äldre officininredning. Apoteken Korpen, Ugglan och Storken utgör viktiga kulturhistoriska miljöer. Ugglan, beläget på Drottninggatan 59, är ett av Sveriges äldsta apotek och har varit verksamt i över 210 år på samma plats. Läs mer om Apotek Mariatorget här.

Apoteksbolaget och Kulturhistoriska Värden

I samband med apoteksavregleringen 2009 beslutades att vissa apotek med särskild historisk betydelse skulle förbli inom statligt ägande genom Apoteksbolaget. I Stockholm gäller detta för Korpen och Storken, vilka anses vara av stort kulturhistoriskt värde.

Apotekarsocietetens Museum

För den som är intresserad av farmaciens historia finns Apotekarsocietetens museum på Wallingatan i Stockholm. Museet innehåller föremål från Sveriges äldsta apotek och öppnade sina dörrar 1985, vilket ger en unik inblick i apoteksverksamhetens utveckling. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Apotek Nyköping.

Apoteksverksamhetens Ursprung

Redan under medeltiden var det munkar som tillverkade medicinska preparat och fungerade som läkare. De första säkra uppgifterna om apoteksverksamhet i Sverige härstammar från 1400-talet, med apotekare som etablerade sig i Stockholm. Dessa var troligtvis av tyskt eller holländskt ursprung och spelade en viktig roll i stadens hälsovård.

Apotekens Placering och Namngivning

Under historien var apotekens geografiska läge och namn noga bestämda av Medicinalstyrelsen. Exempelvis fick apoteket Hvita Björnen, grundat 1692, inte flyttas in till centrala Stockholm. Denna typ av reglering var avsedd att garantera tillgången på läkemedel i stadens alla delar och förhindra koncentration till de mer lukrativa områdena.

Bevarandet av Historiska Apotek

Trots att många historiska apotek inte ligger kvar på sina ursprungliga platser, återfinns flertalet i närheten av deras ursprungliga adresser. Vita Björn finns kvar på Östermalm, och Storken, med sin originalinredning från 1899, anses vara det mest värdefulla apoteket i Sverige enligt Riksantikvarieämbetet och det vackraste enligt Stockholms stadsmuseum.

Förstatligandet av Apoteken

Under 1950-talet togs de första stegen mot en förstatligande av apoteken i Sverige. Denna process var delvis motiverad av en ny sjukförsäkring som innebar att staten skulle betala en stor del av läkemedelskostnaderna. Resultatet blev bildandet av Apoteksbolaget 1970, vilket gav staten monopol på detaljhandel med läkemedel och en större kontroll över läkemedelsförsörjningen.Apotek Odenplan erbjuder ett brett sortiment av läkemedel och personlig service i hjärtat av Stockholm.